Kongres Nowej Prawicy (KNP) jest polską partią polityczną o wyraźnie liberalnym (w sferze gospodarczej) i konserwatywnym (w sferze zasad i wartości) charakterze. Partia powstała jesienią roku 2010. Jako jedyna z polskich partii unio-sceptycznych, Kongres uzyskał poparcie społeczne pozwalające wprowadzić do Parlamentu Europejskiego czterech posłów. Partia konsekwentnie opowiada się za wystąpieniem Polski z takiej Unii Europejskiej, w jaką obecnie się Ona przekształciła i powrotem do „Europy państw narodowych” – pokojowej współpracy suwerennych państw.

---

https://knp.org.pl/