National Delegations


Please find here below the party or list on which the MEP or MP was elected during the last European or national elections.

FLANDERS : Vlaams Belang

Vlaams Belang (Flemish Interest) is a long time ally of Front National, FPÖ and Lega Nord and was from the beginning partner of the pre-group that Marine Le Pen formed after the last European election.  Vlaams Belang is a Flemish independentist and right wing party that acts in line withe the importance of the national identity concept and operates in the Northern Dutch speaking part of Belgium.

Gerolf Annemans (56) was elected Member of the European Parliament after an almost 30- year career in the federal Chamber of Representatives in Belgium. Serving his party there as the chairman of the parliamentary group, he became well known for his thorough knowledge of the many political subjects he dealt with. During all these years his party was a key element in the changes of the political landscape in general. Especially his many publications on the independence of Flanders following an orderly split up of Belgium had a major impact on political thinking in Flanders.

At the moment of his election he was president of the party but following the election he resigned and followed by Tom Van Grieken.

ITALY : Lega

Lega

Founded on December 4th 1989 from the merger of several regional autonomist movements in northern Italy, with the main political aim to make Italy a federal State. In this respect, in 2006 it was able to make a constitutional reform approved by the Parliament, unfortunately rejected in the subsequent referendum in all Regions but Lombardy and Veneto.

In the 2000s, after a first parenthesis of a few months in 1994, it is part of the center-right government coalitions. It contributed to the approval of a restrictive reform of the law regulating immigration and asylum and, in the years when sitting at the Ministry of Internal Affairs, achieved a drastic reduction of illegal immigration thanks to a careful policy of bilateral agreements with countries of provenance and of border rejections.

Currently it governs three regions: Liguria, Lombardy and Veneto; in the latter two (the most important in terms of contribution to Italian GDP) expresses also the President of the Region. In the past it also governed Friuli-Venezia Giulia and Piedmont.

On the European front, it has always been highly critical against the process of establishing the Economic and Monetary Union since its first act, the Maastricht Treaty. In the last European elections (2014) it characterised as the only party clearly sided on “no euro” positions, getting thanks to that an encouraging polling result.

FRANCE : Rassemblement National

The Rassemblement National aims to gather the Nation to defend its sovereignty, protect its integrity and to promote its historic values of civilization. Acting in strict compliance with the principles of freedom and democracy, we want to restore the Nation and its greatness by the application of republican laws and the establishment of a community of justice and solidarity. Attached to equality in law for all French citizens, without distinction of their origin, race or religion, the Front National defends national sovereignty and independence of the Nation.

The commitment of every member of the Rassemblement National in the European Parliament is to serve France at the European level, by acting for for example to:

  • Renegotiation of the EU treaties to restore national sovereignty
  • Restoration of the control on national borders
  • Recover our national currency, the franc
  • Refuse Turkish accession to the European Union
  • Measures to control speculative capital movements and protecting French internal market

AUSTRIA : Freiheitliche Partei Österreichs

The FPÖ is one of the oldest and strongest parties in Austria. It is represented in the national assembly, with 38 seats, and in all nine federal parliaments – in some of them, in the regional government. Since 2005, the head of the party has been the Viennese-born Heinz Christian Strache, who took over the party ten years ago and led it to become the strongest party in Austria, currently with nearly 30 % in all polls.

The FPÖ sees itself as a social and patriotic movement and as an ideological representative of the political camp of German national and national liberal voters. The party is strongly associated with the legacy of the national-liberal ideas of the bourgeois-democratic revolution of 1848. The FPÖ is committed, in particular, to the protection of our cultural identity and the freedom of citizens in a constitutional state. The party also takes a stand for the traditional family and for the preservation of Austrian interests.

In considering the policy towards Europe, the FPÖ favours a Europe of historically evolved peoples and indigenous ethnic groups and rejects any  form of forced multiculturalism, globalisation, centralisation and mass immigration.

The FPÖ is committed to a Europe of THE self-determination of peoples and of homelands and European cooperation, according to the principles of subsidiarity and federalism. According to the party, the future and the destiny of Europe must be dominated by the freedom of its nation states.

The FPÖ is represented in the European Parliament by its Secretary-General and Head of delegation, Harald Vilimsky, Mag. Franz Obermayr,, Dr. Georg Mayer and Dr. Barbara Kappel.

CZECH REPUBLIC : Svoboda a přímá demokracie

The Movement of Freedom and Direct Democracy  – Tomio Okamura (SPD), in Czech: Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) is parliamentary party established in May 2015. Just after registration  in June 2015 SPD attracted  9000 membership applications in the first three months, making the movement one of the largest political organisations in the Czech Republic.

The movement asserts direct democracy, patriotism, insists on keeping our national values towards EU, tightening of immigration laws, refuses to tolerate maladjusted groups parasiting on most decent citizens. They want decent living conditions for seniors and support for families with children, reject tax increase, assert Law on Referendum, direct election and recall and personal, substantive and criminal responsibility of politicians.

Tomio Okamura (Chairman of SPD) is Member of Parliament of the Czech Republic, former independent senator, author of several best-sellers on politics, economy and life values.


 

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) je parlamentní hnutí založené v květnu roku 2015. Ihned po registraci v červnu 2015 se začalo hlásit rekordní množství členů a během prvních tří měsíců mělo SPD 9000 zájemců o členství, což z něj činí jedno z největších politických uskupení v České republice.

Hnutí SPD prosazuje přímou demokracii, vlastenectví, trvá na zachování našich národních hodnot vůči EU, zpřísnění imigračních zákonů a odmítá tolerovat nepřizpůsobivé skupiny, které parazitují na slušné většině. Chce důstojné životní podmínky pro naše seniory a podporu rodin s dětmi. Odmítá zvyšování daní. Prosazuje zákon o referendu, přímou volbu a odvolatelnost a osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků.

Tomio Okamura (předseda hnutí SPD) je poslanec Parlamentu České republiky, bývalý nezávislý senátor, autor několika bestsellerů o politice, ekonomii a životních hodnotách.

POLAND : Kongres Nowej Prawicy

Kongres Nowej Prawicy (KNP) jest polską partią polityczną o wyraźnie liberalnym (w sferze gospodarczej) i konserwatywnym (w sferze zasad i wartości) charakterze. Partia powstała jesienią roku 2010. Jako jedyna z polskich partii unio-sceptycznych, Kongres uzyskał poparcie społeczne pozwalające wprowadzić do Parlamentu Europejskiego czterech posłów. Partia konsekwentnie opowiada się za wystąpieniem Polski z takiej Unii Europejskiej, w jaką obecnie się Ona przekształciła i powrotem do „Europy państw narodowych” – pokojowej współpracy suwerennych państw.

Członkowie KNP wyrażają przekonanie, że dobrobyt Polski i polskich rodzin powinien być budowany w oparciu o wiarę w wartości i zasady przekazane nam w tradycji, poszanowanie indywidualnej wolności, zasadę osobistej odpowiedzialności za czyny, szacunek dla prawa, ochronę prywatnej własności oraz zasadę ograniczonego rządu i dużego udziału lokalnych reprezentacji w sprawowaniu władzy.

Członkowie KNP uważają, że każdy człowiek wyposażony jest w pewne niezbywalne prawa, wśród których są: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności i prawo do realizacji własnych celów – o ile nie narusza to praw i wolności innych. Obowiązkiem władzy jest zagwarantowanie obywatelom naturalnych praw.